Csendőr rendfokozati jelek 1881-1918.


Csendőr tiszti rendfokozatok jelei 1924 után.


Ághy Zoltán v. százados (később ezredes)


Ágoston István százados, később alezredes (Életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében).


Altorjay Imre, altorjai, vezérőrnagy (Csendőrségi Zsebkönyv 1902 és 1910)


Dr. André László főhadnagy.


Dr. André László zászlós (később százados, baloldalon), bajtársával – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében.


Balázs Géza főhadnagy.


Balla József, csendőr alezredes (balról második) hadifogságban


Dr. Balló István, csendőr őrnagy (életrajzát lásd a Könyvtárban, a Biográfiák Archívumában)


Bánfalvy ___, zászlós.


Bánházy József alezredes.


Bárczy Dezső százados.


Benedek Andor gazdászati ezredes.


Beodray Ferenc őrnagy, később alezredes.


Beöthy Kálmán, besenyői, ezredes, Csendőrségi lapok segédszerkesztője, majd 1939-1942 között főszerkesztője – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében; Szemtől szembe c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


bernáthfalvi és sztrippa Bernáth Sándor csendőr ezredes, 1896-1979.


Dr. Boda József őrnagy (életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Buday Andor ezredes.


Csepi Béla százados. Az 1931-32 évi őrsparancsnokképző iskola tablójáról. Orbán Gábor adománya.


Csiba István ezredes.


v. Dénes Elemér ezredes.


Deteky Ágoston őrnagy (később alezredes).


Deteky Ágoston alezredes.


Doboly Lajos ezredes.


Domokos Sándor hadnagy (később főhadnagy) – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében; Emlékeim c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


Edvei Illés Béla alezredes.


v. Falta László altábornagy (Csendőrségi Zsebkönyv 1939)


v. Faraghó Gábor altábornagy, a m. kir. csendőrség felügyelője 1942. nov. és 1944. október között


v. Faragho Gábor vezérőrnagy (Csendőrségi Zsebkönyv 1943 és 1944)


Farbaky József ezredes, 1893-1960.


Fehérváry Ferenc őrnagy, 1898-1980.


Fekete Pál alezredes.


v. Ferenczi László alezredes


Ferenczy László őrnagy (később alezredes).


Fery Oszkár ezredes, a Tanácsköztársaság "Lenin-fiúi" által brutálisan meggyilkolt mártír.


Finta József, ezredes


Fischer József tábornok, 1930.


Folkusfalvi Folkusházy Lajos, altábornagy, a m. kir. csendőrség felügyelője, 1937 (Zsebkönyvből)


Fonyó László ezredes.


Görgey Kálmán hadnagy (később százados).


Hegedűs Gyula ezredes.


Hegedűs Gyula ezredes.


Hegedűs Gyula ezredes.


Dr. Heltay Dezső ezredes.


Herendy Ödön hadnagy, 1944 augusztus, avatás után. Meghalt 1992. feb. 10.


Hodosy Pál a Böszörményi úti laktanya udvarán 1936 vagy 1937-ben.


Huszár ___ alezredes.


Dr. v. Jani István főhadnagy (később százados).


Dr. Kacskovics Balázs százados


Karácsony József csendőr alezredes (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


v. Karsay Jenő alezredes, Az asztaltársaság (későbbi MKCsBK) és a Bajtársi levél magalapítója Jegenyés Pállal együtt.


Kertész Jenő ezredes.


v. Kiss Gábor hadnagy (később főhadnagy; MKCsBK központi vezetője 1995-2001 között); Híven, becsülettel, vitézül c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül.


v. Kiss Gábor hadnagy (később főhadnagy; MKCsBK központi vezetője 1995-2001 között); Híven, becsülettel, vitézül c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


v. Kiss Gábor kadet korában.


v. Kiss Gábor hadnagy (később főhadnagy, MKCsBK központi vezető 1995-2001 között); Híven, becsülettel, vitézül c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


Kiss Gyula százados.


Kiss László alezredes.


Kiss László tábornok.


v. Koltaváry Jenő főhadnagy. (Életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Korondi Béla főhadnagy (később százados).


Dr. v. Kőrössy Zoltán főhadnagy (később százados).


Dr. v. Kőrössy Zoltán százados – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében.


Dr. v. Kőrössy Zoltán főhadnagy (később százados, a jobboldalon) bajtársakkal – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kőrössy Zoltán százados – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Kossuth László főhadnagy (később százados).


Kostka Pál, postupiczi, alezredes (Csendőrségi Zsebkönyv 1903 és 1912)


Kosztka Ágoston ezredes.


Dr. v. Kovács Jenő hadnagy (később százados) – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. Kovács Dezső ezredes, orvos.


Kovács Elek, Nagysurány, 1916.


Dr. v. Kovács Jenő hadapród őrmester, tiszti iskolai hallgató, később százados


Dr. v. Kovács Jenő hadapród őrmester (később százados, középen) – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kovács Jenő zászlós korában (később százados). Mosonmagyaróvár, 1936.


Dr. v. Kovács Jenő főhadnagy (később százados) – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kovács Jenő – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kovács Jenő százados a gödöllői kastély bejáratánál – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kovács Jenő csendőr százados – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Dr. v. Kovács Jenő.


Dr. v. Kovács Jenő.


Dr. v. Kovács Jenő százados szárnyparancsnok, Gödöllő, 1941-1944. – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Kricsfalussy Sándor csendőr ezredes. 1897.06.01.-1978.11.17. (Életrajzát l. a honlap Könyvtárában; Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)


Kudar Lajos ezredes, posztumusz altábornagy.


Kulifay László főhadnagy.


Kultsár Lajos őrnagy 1902-1977.


Laday István ezredes.


Lám Béla hadnagy.


Licsinszky Béla alezredes. Nagyvárad, 1942. 1898-1978.


Lózsa Jenő ezredes.


Maczky László csendőr százados. (Életrajzát l. a honlap Könyvtárában; Forrás: Kerkayné Maczky Emese)


v. nemes kőszegi Magay László őrnagy


Dr. Maján László hadnagy (később százados) a jobboldalon, életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében.


Dr. Maján László főhadnagy (később százados, középen elől) bajtársakkal


verebélyi Marsó György, III. csendőrkerület parancsnoka.


Marssó Lőrinc fiával, Barnával.


Marssó Barna hadnagy, édesapjával, Marssó Lőrinc ezredessel.


v. Marssó Lőrinc ezredes.


Marssó Barna v. ludovikás kadet (később hadnagy)


Marssó Barna v. hadnagy


Marssó Pál százados.


Molnár István százados.


Tolcsvai Nagy Gábor ezredes.


Nemerey Márton, v. tábornok, a m. kir. csendőrség felügyelője


nemerey.jpg


Oláh Ödön alezredes.


Olchváry-Milvius Attila vezérőrnagy (életrajzát lásd a honlap könyvtárának Biogáfia Archívumában)


Pálinkás János főtörzsőrmester (később zászlós) - – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében


Pálinkás János zászlós - – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében.


szamosfalvi Panajott Sándor a következő képen balról a második, a m. kir. csendőrség első felügyelője.


A magyarázatot lásd az előző képen - Please see previous picture for full description


Panajott Sándor vezérőrnagy, a csendőrség felügyelője.


Perjesi György főhadnagy (a csendőrök biográfiai adatainak gyűjtője).


Perjesi (Perjesy, Perjési) György hadnagy - 2nd Lt.


v. Péterffy Jenő alezredes, később ezredes (lásd a Könyvtár Biográfia Archivumában is)


v. Péterffy Jenő alezredes, később ezredes (lásd a Könyvtár Biográfia Archivumában is)


v. Péterffy Jenő (jobboldalon) és Ladai István (baloldalon).


Péterffy Jenő főhadnagy korában.


Péterffy Jenő őrnagy, később ezredes (lásd a Könyvtár Biográfia Archivumában is)


v. Péterffy Jenő százados, később ezredes (lásd a Könyvtár Biográfia Archivumában is)


Péterffy Jenő százados, később ezredes (életrajzát lásd a honlap Könyvtárában).


Pinczés Zoltán ezredes, a m. kir. belügyminisztérium XX. (csendőrségi) osztályának vezetője, 1943.


Pinczés Zoltán vezérőrnagy a m. kir. csendőrség felügyelője mellé beosztott tábornok. 1944.


Pintér Aladár ezredes.


Poltáry Vilmos, v. vezérőrnagy, a m. kir. csendőrség felügyelőjének helyettese 1942-1943 szept. között.


Porpáczy Jenő alezredes. 1894.05.31.-1971.09.10. ( (Életrajzát l. a honlap Könyvtárában; Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Raskó Alfréd százados, 1920. (Később ezredes, életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Raskó Alfréd őrnagy, 1927. (Később ezredes, életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Raskó Alfréd alezredes, 1934. (Később ezredes, életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Rektor Béla dr. főhadnagy (később százados, középen ülve), a Nagyváradi iskola tisztikara csoprtképében, cc. 1943. – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében ; A m. kir. csendőrség oknyomozó története c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


Rektor Béla, dr. hadnagy (később százados) – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében; A m. kir. csendőrség oknyomozó története c. könyve olvasható a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül


Sarudi Lajos gazdászati főhadnagy. Lásd a Könyvtár biográfia archivumában.


Sarudi Lajos gazdászati főhadnagy. Lásd a Könyvtár biográfia archivumában.


Sarudi Lajos gazdászati főhadnagy. Lásd a Könyvtár biográfia archivumában.


Sigmond Lázár, 1891-1921 júliusáig szolgált a csendőrségben, alezredesi rangot ért el. Adatlapjait lásd a Dokumentumok alatt. (Családja adománya).


Sigmond Lázár, 1891-1921 júliusáig szolgált a csendőrségben, alezredesi rangot ért el. Adatlapjait lásd a Dokumentumok alatt. (Családja adománya).


Soltész Imre (később ezredes).


Soltész Imre, ezredes. Több műve olvasható a honlap Könyvtárán át.


v. Soltész József, ezredes


Szabadhegyi Ferenc, v. őrnagy (később ezredes)


kövendi Szathmáry (később Kövendy) Károly, zászlós, 1941-ben, később százados.


kövendi Szathmáry (később Kövendy) Károly, zászlós, 1941-ben, később százados.


kövendi Szathmáry (később Kövendy) Károly, zászlós, 1941-ben, később százados.


Szendrődy _ alezredes.


Szente László főhadnagy.


Szentpétery János, v. ezredes.


Szij (Szy) Géza ezredes. (Életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében - Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Szij (Szy) Géza őrnagy (később ezredes). (Életrajzát lásd a Könyvtár Biográfia részlegében).


Szinay Béla a csendőrség felügyelője.


Szinte Gábor vezérőrnagy..


Szőke József százados – lásd a Könyvtár Biográfia részlegében.


Szopkó _ ezredes.


Tamáska Endre, baranchi, v. százados.


Tamáska Endre, baranchi, v. hadnagy, később százados, "Kisasszony" lovával Nyiregyházán, 1940.


Hősi halált halt Tamási Jenő főhadnagy (a képen hadnagyi ranggal).


Török Ferencz, murai és kőröstarcsai, táborszernagy (Csendőrségi Zsebkönyv 1892 és 1898).


Tost András főhadnagy, 1922. június.


Ugray Gábor alezredes (Dr. Szakály Sándor gyújtése. Életrajzát lásd a honlap Könyvtárában).


Verbo János ezredes.


Vincze Gébor százados.


Zalasdy Ferenc őrnagy, Szabadka, 1942. (később ezredes, életrajzát lásd a honlap Könyvtárában, Kerkayné Maczky Emese gyűjtése).


Zeigler Károly vezérőrnagy (Csendőrségi Zsebkönyv 1901 és 1910)


Zselyonka ___ ezredes.