v. Kőrössy Zoltán (dr. v. Kőrössy Zoltán csendőr százados fia) csendőrökkel folytatott személyes levelezéséből,

valamint gyűjteményébe került levelekből

André László századossal folytatott levelekből:

A csendőr páncélosokról

v. Kőrössy Zoltán központi vezetővé választása

Domokos Sádor főhadnaggyal folytatott levelekből:

          Kétféle üldözöttségről

          A m. kir. csendőrség születésének 127. évfordulójára

Kormos Kálmán százados és fiának tragikus története

Milyenek voltak a csendőrök?

Wallenberg villájának az őrzése       

Földházy István őrmester egyik levele v. Kőrössy Zoltán csendőr századoshoz. A legénység és tisztek között t9bbnyire jellemző jó viszony egyik példája.

v. Géczy Mihály csendőr levele – tipikus tragikus csendőrsors

Jegenyés Pál  főtörzsőrmester leveleiből: részletes elbeszélések a csendőrök életéről, mindennapjairól, munkájáról

Kiss Lajos őrmester leveléből: egy orosz tiszt csendőr ruhában esete.

MCsCsK leveleiből. A Cleveland-i Magyar Csendőr Családi Egyesület (MCsCsE) utolsó vezetője, Molnár István halála után felesége elküldte a házban talált csendőrségi jellegű írásokat. Ezek közül kerültek ki az itt közöltek.

Olchváry-Milvius Attila levele Detre Gyulához, az MHBK vezetőjéhez, 1952

Rektor Béla századossal folytatott levelekből:

          Jövőbeli tervek a m. kir. Csendőrség történetének ápolására

Végrendelete (Sajnos, magát a végrendeletet nem küldte el, s halála után rokonai állítólag semmiféle végrendeletet nem találtak, így jelentős könyvtára és vagyona, amelyeket egy itt megjelölt csendőr intézmény részére szánta, a rokonok kezén nyomtalanul eltűnt.)

A csendőrség létszámának a kérdése

Sarudi Lajos főhadnagy levele

Szenczy György őrmester leveleiből: közlekedési szolgálata, feljebbvalói

Szentandrássy Elek százados (“Lexi bácsi”) leveleiből: a pocking-i fogolytáborból emlékek