HÍREKMÚZEUMKÖNYVTÁRLINKEK
Keresés

Kapcsolat


KÖNYVTÁR


EREDETI és SZAKIRODALOM
JOGSZABÁLYOK ARCHÍVUMA
IRÁSOK ARCHÍVUM
BIOGRÁFIÁK ARCHÍVUMA
EMLÉKEK és VERSEK ARCHÍVUMA
KÖRLEVELEK ARCHÍVUMA

CSENDŐRESKÜ - CSENDŐR INDULÓ - CSENDŐR TÍZPARANCSOLATEREDETI és SZAKIRODALOM JOGSZABÁLYOK ARCHÍVUMA IRÁSOK ARCHÍVUMA BIOGRÁFIÁK ARCHÍVUMA EMLÉKEK és VERSEK ARCHÍVUMA KÖRLEVELEK ARCHÍVUMA
CSENDŐRESKÜ

Én, ________, ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre, hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós, mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója, a magyar alkotmány s hazánk szentesitett törvényei iránt hűséggel és hódolattal viseltetem.

Esküszöm, hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend, a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasitások szerint, mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint mindenkor és mindenben teljesitem, haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába, amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja, minden körülmények között csakis a szolgálat, a kormányzó és az állam javát mozditom elő, a törvények, előljáróim, és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem és a szolgálati titkot hiven megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen! Amen.

MAGYAR CSENDŐR INDULÓ
Kotta (pdf letöltés)

Édes Hazám, magyar róna, magyar erdő, magyar vég, Téged járlak éjjel-nappal, télen-nyáron, nagyon rég. Népem biztonságát őrzöm megrendíthetetlenül, Érted élek, érted halok magyar népem egyedül, Érted élek, érted halok, híven, becsülettel, vitézül.

Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk, Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk. Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk. Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk, Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.

Első versszak: FEJÉR Károly - Második versszak: v. KISS Gábor

CSENDŐR TIZPARANCSOLAT

1. Megemlékezzél arról, amivel Istenednek tartozol!
2. Én vagyok a Te hazád: Nagymagyarország!
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!
4. Légy erkölcsös, józanéletű, engedelmes!
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd bajtársadat mint tenmagadat!
6. Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered!
7. Védd a másét, a magadét ne pazarold!
8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen!
9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!
10. A család szentély; ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!

v. NEMEREY Márton tábornok
Csendőrségi Lapok XXX.évfolyam. Budapest, 1940 július 15. 14.szám