M. kir. csendőrség és MKCsBK korai éveinek dokumentumaiból, levelezéséből

 

v. Karsay Jenő volt az MKCsBK központi vezetője 1948-50-ben. Barátjára, a Bajtársi levelek szerkesztésében is részt vevő történész dr. Orbán Gyulára bízta többek között a vezetősége idején beérkezett levelek egy részének megőrzését.   Dr. Orbán Gyula ezen leveleket adja most közre a történelmi valóság hitelesebb megismertetése érdekében, a levelek egy részét szövegszerkesztővel is kiírva, kigépelve, hogy a levelekben való keresést megkönnyítse. Fáradalmas munkáját ezúton is hálásan köszönjük.

Az időszakot tekintve idetartozó, de más forrásból eredő leveleknél a forrást feltüntetjük.

 

1919. Altiszti egyesület ellen vezetett vizsgálatról tájékoztató jelentés

1921. és 1930. Löcherer Andor és Justh András becsületügye

1939. bilkei Lipcsey András felmentési kérelme

1945 - Jelentés otthonról – Öt, 16-21 éves korú, otthonról elindult, szüleiket nyugaton kereső fiú elmondása alapján (kigépelve is).

1945 nyarán  - Magyar foglyok helyzete az Ebensee-i és Vöcklabruck (Maurerkirchen) amerikai fogolytáborokban (kigépelve is).

1945 Hungarians in US POW camps. The English report part of the previous document (also in printed form).

1945.06. Jelentés Magyarországról A magyarországi helyzet egy otthonról érkezett, vasútépítő ezred zászlósa elbeszélése alapján (kigépelve is).

1945.07.13. Jelentés otthonról Jávor Pálné, a színművész felesége a Vöcklabrucki Vöröskereszt irodájába hozott továbbküldés céljából otthonról leveleket, s ő vázolta fel az otthoni helyzetet (kigépelve is).

1945.09.14. Zichy Emánuel - Magyarország helyzete  A határok rendezésének kérdései és szükségszerű megoldása (kigépelve is).

1946.04. Visszapillantás A magyar politikai események elemzése az első világháború végétől 1946 nyaráig, s a kivezető út felvázolása (kigépelve is).

1948. Segélyre szoruló csendőrgyerekek (kigépelve is).

1948.07.07. Papler Lajos - Nyugat lap indulása

1948.11.20. Asztaltársaság jegyzőkönyve

1949 cc. - Király Gyula

1949 cc. - Miglec Béla

1949.03.15. Magyar szolgálat Ausztriában  A Magyarországról tömegével érkező fiatalok sorsának elemzése és megoldás ajánlata (kigépelve is).

1949.04.27.

1949.05.13. – Laci

1949.05.22. Jegyzőkönyv  „Keresztény Magyarország” nevű egyesület megalapítására egybehívott értekezletről.

1949.07.01. A Nyugat lap nyilatkozata arról, hogy mindenféle politikai irányzattól mentes.

1949.07.21. - Száraz András  a Króniká-ról

1949.07.22. - Szinay András MHBK-ról

1949.07.24. – Huba

1949.08.01. - Kiss Sándor

1949.08.10. - Csicsáky Jenő Ferenc Ferdinánd és más osztrák uralkodói titkok (kigépelve is).

1949.08.10. - Király Gyula

1949.08.25. - Szathmáry Károly

1949.09.09. - Szinay András

1949.09.29. – Gyula

1949.10.09. - Szathmáry Károly

1949.10.09. - Szinay András

1949.10.12. - Király Gyula

1949.10.22. - Király Gyula - MHBK-ról

1949.10.25. - Petry Frigyes

1949.10.29. - Nagy Lajos

1949.11.24. - Király Gyula

1949.12.04. - Korompay Zoltán

1949.12.31. - Szinay András

1950. - Kiss Gyula - A jövő érdekében

1950 cc. 07.31. – Huba

1950. - Bonya József

1950. - Hőgye Mihály

1950 cc.04. - Ráttkay Kálmán - Hídverők ellen

1950. Válasz a támadóknak

1950.01.07. - Szinay András

1950.01.19. - Nagy Lajos

1950.01.30. - Száraz András

1950.03. - Feke László

1950.03. - Urfi János

1950.03.04. - Király Gyula

1950.03.04. -

1950.03.05. - Király Gyula - A csendőrközösséghez

1950.03.05. - Nagy József

1950.03.05. - Perjessi Bajtársakhoz

1950.03.06. - Szombati János

1950.03.06. - Malmosi Ferenc és Varga Sándor

1950.03.06. -

1950.03.07. - Nagy Lajos

1950.03.09. - Tóth Gyula - Egység legyen

1950.03.09.

1950.03.10. - Annus Péter - Egység legyen

1950.03.10. - Rada Károly - Egység legyen

1950.03.12. - Bársony István - Egység legyen

1950.03.12. – Feri  

1950.03.12. - Mohácsi György

1950.03.12. - Németh István

1950.03.14. - Király Gyula - MHBK-ról

1950.03.15. - Farkas Mihály

1950.03.15. - Fejér Károly

1950.03.15. – Jenő  

1950.03.18. - Horváth Lajos

1950.03.18. - Kecskeméthy

1950.03.20. - Fekete

1950.03.20. - Száraz András

1950.03.22. - Hajas

1950.03.23. - Ághy Zoltán - Egység legyen

1950.03.25. - Csala Gyula

1950.03.31 - Király Gyula

1950.04. - Jegenyés Pál

1950.04.16.

1950. 05. M. Kir. Csendőrség Bajtársi Közössége (MKCsöBK) körlevele Tisztekből álló vezető csoport igyekezett átvenni a csendőr közösség vezetését MKCsöBK (Magyar Királyi Csendőrség Bajtársi Közössége) néven, mely kísérletre a további levelekben sokan hozzászóltak, s melynek végülis 1950 végén Folkusházy Lajos altngy. közbelépése és a vezetői poszt étvétele vetett véget, melytől kezdve a csendőrközösség a mai napig egységesen, meghasonlások nélkül működött (kigépelve is).

1950.05.21.

1950.05.30. - Rektor Béla

1950.06.04. - Száraz András

1950.06.07. - Csepi Béla, Tölgyesi nevében is

1950.06.28. - Király Gyula

1950.07.26. - rossz címek

1950.08.15.

1950.08.17.

1950.08.28. - Nagy Lajos

1950.09.03. - Rektor Béla

1950.09.08. - Király Gyula

1950.09.13. - Nagy Lajos

1950.09.19. - Rektor Béla

1950.09.22. - Migléc Béla Jegenyéshez

1950.09.22. - Migléc Béla Karsayhoz

1950.09.23. - Szentandrássy – A jövő csendőrsége

1950.09.29. - Száraz András

1950.10.04. - Szathmáry Károly

1950.11.25. - Szentandrássy

1950.11.27. - Király Gyula

1950.12.01. - Dr. Kiss

1950.12.16. - Szathmáry

1950.12.21. – Pista

1950.12.31. - Jegenyés

1951.01.06. - Jegenyés Pál

1951.01.10. - Jegenyés Pál - Felhívás

1951.01.10. - Király Gyula

1951.01.14. - Jegenyés Pál

1951.01.16. - Pál Imre

1951.01.28. - Király Gyula

1951.02.14. Csendőrnapi emlékezés

1951.02.14. - Gál Imre

1951.02.16. - Király Gyula

1951.02.18.

1951.02.21. – Szathmáry

1951.03. - Jegenyés Pál – Króniká-hoz

1951.03.17. - Oláh-Tajti Lajos

1951.03.20. Csendőrzászlóra gyűjtés

1951.04.02. Dobolyi Lajostól – Bajtársakhoz

1951.04.09. - Király Gyula

1951.04.15. - Szathmáry

1951.04.21. - Király Gyula

1951.04.24. - Király Gyula

1951.04.26. - Szathmáry

1951.04.29. - többen

1951.05.01. - Király Gyula

1951.05.15. - Somos Mátyás

1951.05.22.  – Dr. Kiss

1951.05.24. Dobolyinak intelem

1951.06.02. - Király Gyula

1951.06.10. - Tajthy Zoltán

1951.06.11. - Máté János - Új tagok

1951.07.04. - Subik Károly

1951.07.04. után - Subik Károly Kt. lelkész

1951.07.17. - Király Gyula

1951.12. Felhívás Folkusházytól

1951.12.01. Felhívás segélyalapra

1951.12.16. – Dr. Kiss

1951.12.20. Dobolyi ügy vége

1952.01. Felhívás Folkusházytól

1952.03.03. BL-ről

1952.04.10. – Bogyay Kamill

1952.07.22. – Bogyay Kamill - MHBK vagy MKCSBK (kigépelve is).

1952.07. Abay Kálmán cikke a Hadak Útján-ban (MHBK publikációja, dr, Tóth Gergely gyűjtése)

1952.07.31.  - Kiss Jenő

1952.08.06. vagy utána (Utalás van benne egy 1951-beli eseményre és Subik Károly halálára.)

1952.09.14. Folkusházy kp. vezető Körlevele a csendőrökhöz (kigépelve is).

1952. New York, UN-hez intézett memorandumról híradás (kigépelve is).

1952.10.05. MHBK-ból való kilépés – Maczky László (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1953. Adománykérés BL-re

1953.03.11. - Folkusházy Karsayhoz

1953.03.13. - Perlaki Ferenc

1953.03.15. Folkusházy Maczkyhoz, elismerés (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1954. - Bánfai József - Milyen legyen a kiképzés

1954. 05. után - Milyen legyen a csendőr felszerelés

1954.06.17. Amerikai magyar segélykérés Karsay részére

1954.02. - M - Csendőrnapra

1954.07.  Frankfurtból

1954.07.16. - Felhívás Folkusházytól

1954.08.10. - Nagy E András - Milyen legyen a csendőrség

1954.08.14. - Király Gyula

1954.08. - Bogyay Kamill - (Az MKCsBK angliai csoportjának vezetője az MHBK-ból való kiválás előtt) (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1954-1956 Független marad-e az MKCsBK? (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1954.09.20. - Szilasy László –  (Az MKCsBK angliai csoportjának vezetője az MHBK-ból való kiválás után) (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1955.10.21. Frankfurti csoporttól (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1956.02.14. Karsaynak elismerés

1956.07. - MHT (Magyar Honvéd Tanács a MHBK-ból való kiválás után) (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1956 Franfurti terv (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1956.10. Távirat kormányokhoz

1957.08.15. MKCsBK közigazgatási vezető kijelölése

1958.04.26. - Folkusházy - MKCsBK vezetősége (kigépelve is).

1959.10.05. Maczky Folkusházyhoz –Karsayhoz (Az MKCsBK stuttgarti csoportja megalakulásáról) (Kerkayné Maczky Emese gyűjtése)

1962. Karsayhoz a Kistarcsai vonatról Valószínűleg dr. Rektor Béla levele, amelyben felveti egy könyv megírását és kiadását, amely a csendőröktől összegyűjtött adatokat tartalmazná, a          rájuk fogott hazugságok ellensúlyozására. Valószínűleg ezzel kezdődött szeminális        művének, A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó Története című könyve, mely a            Honlapon át is olvasható (kigépelve is).